Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?


Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Lees meer over de precieze voorwaarden op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Jaaropgave


Als alle facturen over het afgelopen jaar zijn voldaan, ontvangt u medio januari de jaaropgave van Kindercentrum ’t Kasteeltje per mail. Hierop staat het totaal aantal uren kinderopvang over het afgelopen kalenderjaar. 

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Uw kinderopvangtoeslag kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag of via de kinderopvangtoeslag app.
Het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag kunt u downloaden op www.toeslagen.nl.

U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf.
Binnen 2 maanden na uw aanvraag bij de belastingdienst krijgt u bericht over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
Vanaf dan krijgt u ook kinderopvangtoeslag.  

  • U krijgt rond de 20e van de maand uw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand.
  • U kunt er voor kiezen om uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks door de belastingdienst aan kindercentrum 't Kasteeltje over te laten maken; u ontvangt dan facturen waarop de ontvangen kinderopvangtoeslag in mindering is gebracht.
  • Denk er aan, dat als u lopende het jaar meer of minder dagen gaat gebruiken, u dit zelf door moet geven bij de belastingdienst. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking.
  • Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende kalenderjaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. Wel is het van belang dat u de nieuwe uurtarieven doorgeeft bij de belastingdienst.
  • In de loop van dat jaar krijgt u de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag van het afgelopen jaar, de 'beschikking definitieve berekening'.
  • Hiervoor heeft u een jaaropgave van het werkelijk aantal uren kinderopvang nodig.
  • Let op: Kindercentrum ’t Kasteeltje factureert achteraf en u ontvangt kinderopvangtoeslag vooraf! Dit betekent dat u 2 x kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, voordat de eerste maand geïncasseerd wordt.