Ook in 2023 zijn wij u weer graag van dienst op een van onze locaties in Vught en Sint-Michielgestel. Wij hanteren verschillende uurtarieven: bij een vast contract Kinderdagopvang (0-4 jaar) voor 52 weken is dat €8,97. Bij een vast contract Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) voor 52 weken is dat €8,40 Wij blijven ons best doen om betaalbare kinderopvang aan te bieden, zonder dat ingeleverd wordt op kwaliteit of flexibiliteit van de opvang. Wat u werkelijk per maand gaat betalen, kunt u met onze  Rekentool op deze website uitrekenen. Mocht u nog vragen hebben over uw persoonlijke situatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Uurtarief Kinderdagopvang 2023 (0-4 jaar)

Vast contract 52 weken
Het tarief is per 1 januari 2023 de kinderdagopvang opvang €8,97 per uur voor de vaste contracten van 52 weken. 

Vast contract 48 weken
Het tarief is per 1 januari 2023 voor de kinderdagopvang opvang € 9,42 per uur voor de vaste contracten van 48 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 8 vakantieweken vaste dagen af. U heeft een vrije keuze welke 8 weken u van de 12 weken wilt gebruiken. Uw kind wordt in die vakantieweken op de vaste contractdag(-en) verwacht.

Vast contract 40 schoolweken
Het tarief is per 1 januari 2023 voor de kinderdagopvang opvang € 9,92 per uur voor de vaste contracten van 40 schoolweken. Bij deze contractvorm neemt u in de 40 schoolweken opvang af op vaste dagen. 

Flexibel contract
Het tarief is per 1 januari 2023 10,00 per uur. U kiest voor flexibele opvang wanneer u geen gebruik maakt van vaste dagen maar per keer doorgeeft wanneer u opvang wenst.

Afnemen van extra uren
Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contracttarief.

Uurtarief Buitenschoolse Opvang 2023 (4-12 jaar)

Vast contract 52 weken
Het tarief is per 1 januari 2023 voor de buitenschoolse opvang € 8,40 per uur voor de vaste contracten van 52 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 12 vakantieweken vaste dagen af. In het contract wordt gerekend met 40 weken middagopvang en 12 weken hele dag opvang op de vaste contract dagen. De hele dagen van de 12 vakantieweken kunnen, ruimer dan de ruilregeling, het gehele kalenderjaar ingezet worden. Denk daarbij aan studie of schoolvrije dagen. U moet deze dagen wel binnen het kalenderjaar gebruiken.  De dagen van de 40 schoolweken vallen wel onder de ruilregeling.  

Vast contract 48 weken
Het tarief is per 1 januari 2023 voor de buitenschoolse opvang € 8,81 per uur voor de vaste contracten van 48 weken. Bij deze contractvorm neemt u 40 schoolweken en 8 vakantieweken vaste dagen af. In het contract wordt gerekend met 40 weken middagopvang en 8 weken hele dag opvang op de vaste contract dagen. Daarbij heeft u een vrije keuze welke 8 van de 12 weken u wilt gebruiken. De hele dagen van de 8 vakantieweken kunnen, ruimer dan de ruilregeling, het gehele kalenderjaar ingezet worden. Denk daarbij aan studie of schoolvrije dagen. U moet deze dagen wel binnen het kalenderjaar gebruiken. De dagen van de 40 schoolweken vallen wel onder de ruilregeling.

Vast contract 40 schoolweken 
Het tarief is per 1 januari 2023 voor de buitenschoolse opvang  € 9,26 per uur voor de vaste contracten van 40 schoolweken.  Bij deze contractvorm neemt u in de 40 schoolweken opvang af op vaste dagen.

Flexibel contract
Het tarief is per 1 januari 2023 voor de buitenschoolse opvang € 9,75 per uur. U kiest voor flexibele opvang wanneer u geen gebruik maakt van vaste dagen maar per keer doorgeeft wanneer u opvang wenst.

Voorschoolse Opvang
Bij een vastcontract (in de 40 schoolweken) is het tarief € 9,26 per uur.
Bij een flexibel contract is het tarief € 9,75 per uur.

Afnemen van extra uren
Het afnemen van extra uren kan bij alle contractvormen. U betaalt voor de extra uren dan het uurtarief behorende bij het door u afgenomen contracttarief.