Voor wie?

Het is mogelijk om extra opvang af te nemen op dagen / ochtenden die u niet heeft vastgelegd. Voorwaarde hierbij is wel dat:

  • Op de kinderdagopvang-groep ruimte moet zijn om deze extra opvang te bieden.
  • In principe gebeurt ook de extra afname in de eigen stamgroep van uw kind. Mocht opvang in de stamgroep niet mogelijk zijn, kan door de groepsleiding voorgesteld worden de opvang in een andere groep plaats te laten vinden. Als u als ouder hiermee akkoord gaat, geeft u toestemming dat er voor de periode van de extra afname afgeweken wordt van de stamgroep. Hiervoor moet u een formulier tekenen op het moment dat u uw kind naar de opvang brengt.

Annuleren van een aangevraagde dag.

Als u het aangevraagde dag(deel) om wat voor reden dan ook wilt annuleren dient u dit in schoolweken 1 werkdag vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt aan te kondigen, anders wordt deze toch in rekening gebracht. Valt het aangevraagde dag(deel) in een vakantieweek, dient u dit 2 weken vóór dat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt te annuleren, anders wordt deze toch in rekening gebracht. U kunt dan alsnog de dag annuleren om vervolgens gebruik te maken van de regeling Incidenteel ruilen KDV

Berekening van uren.

Extra opvang wordt gefactureerd volgens het geldende contracttarief en kan alleen in overleg met de groepsleiding per dag of dagdeel worden afgenomen, dus niet per uur.

Wijze van betaling en facturen.

Bij een contract met vaste dagen voor 52 en 48 weken betaalt u een vast bedrag per maand waarbij aan het einde van het jaar eventuele extra uren apart worden gefactureerd. In eerste instantie worden de extra uren uit de "vakantie-uren" van respectievelijk 12 of 8 "vakantie-weken" gehaald.
Bij een contract met vaste dagen voor 40 weken (dus zonder "vakantie-weken" betaalt u een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren worden toegevoegd aan de vaste maand factuur.