Voor wie?

Naast de verschillende contractvormen kan het altijd voor komen dat u een contractdag niet gebruikt of juist op een andere dag nodig hebt. Daarvoor kunt u dagen zonder bijkomende kosten ruilen. Uiteraard zitten daar wel een paar regels aan vast omdat ook wij gehouden zijn aan maximale groepsgroottes en aantallen leidsters per groep kinderen. Wij willen die regels graag bij u onder de aandacht brengen. Zo wordt kwaliteit, zekerheid en flexibiliteit gecombineerd in een opvang die voor uw kind rust en veiligheid biedt!

Als u een flexibel contract heeft, kiest u zelf de dagen waarop u opvang nodig heeft. Deze regeling is dus niet van toepassing voor een flexibel contract. Heeft u een contract op vaste dagen, dan is deze regeling van toepassing op de 40 schoolweken. De dagen uit de 8 of 12 vakantieweken kunt u gedurende het kalenderjaar zelf inzetten op ieder dag van de week in de vakanties of op andere schoolvrije dagen. Deze geeft u gedurende het jaar zelf door. U kiest dus zelf de dagen, maar u moet ze wel binnen het kalenderjaar gebruiken.
(Per vakantie wordt dit per mail aan u gevraagd, u kunt dit ook via de website voor het hele schooljaar regelen)

Gewoonlijk brengt u uw kind op vaste dagen, incidenteel kan het voorkomen dat u hiervan wilt afwijken. Het is mogelijk om een vaste dag te wisselen voor een dag dat uw kind gewoonlijk niet komt. Voorwaarde hierbij is wel dat:

  • op de buitenschoolse opvang groep ruimte moet zijn om deze opvang te bieden.
  • In principe is de opvang, ook bij ruilen, in de eigen groep van uw kind.
  • u mag een niet gebruikte dag die u volgens contract af zou nemen binnen een maand voor of na de niet gebruikte dag opnemen.
    U kunt deze ruildag per mail aanvragen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U geeft bij het aanvragen duidelijk aan dat het om een ruildag gaat. Als u dit niet zelf aangeeft, wordt de dag namelijk als extra genoteerd en gefactureerd.
  • als u bevestigd krijgt dat de aangevraagde wisseling van dag mogelijk is, kunt u rekenen op een plaats.

Berekening van uren:

Bij het wisselen van dagen worden geen extra uren berekend. Wij brengen alleen het aantal extra gebruikte uren in rekening als u i.p.v. een korte middag een lange middag gebruikt. De administratie gebruikt hiervoor de aanwezigheidslijsten en kijkt daarbij naar de datum die u doorgeeft als niet gebruikte dag. Wij adviseren u om dit soort data ook zelf in uw agenda te noteren.

Looptijd

Niet van toepassing

Wijze van betaling

Wij brengen alleen het aantal extra gebruikte uren in rekening als u i.p.v. een korte middag een lange middag gebruikt.
Vaste dagen voor 52 weken:
U betaalt een vast bedrag per maand, waarbij aan het einde van het jaar eventuele extra uren boven de 126 uur (12 x 10,5 uur) apart worden gefactureerd. 
Vaste dagen voor 48 weken: U betaalt een vast bedrag per maand, waarbij aan het einde van het jaar eventuele extra uren boven de  84 uur (8 x 10,5 uur) apart worden gefactureerd. 
Vaste dagen voor 40 weken (dus zonder "vakantie-weken"): U betaalt een vast bedrag per maand waarbij eventuele extra uren worden toegevoegd aan de vaste maand factuur.

Locaties

Waar u ons kunt vinden...

Van onze groepsleidsters

Waar wij voor staan...

Leidster

Respectvol hoe we met elkaar omgaan

"Naast het geven van goede verzorging, opvoeding, spel- en ontwikkelingsmogelijkheden aan de kinderen, vinden wij het belangrijk dat volwassenen en kinderen, zowel onderling als met elkaar, respectvol omgaan..."

Kijken naar...het kind & de groep...

"Wij kijken naar de mogelijkheden van ieder kind en gaan sociaal emotionele relaties met de kinderen aan die zowel recht doen aan ieder individueel kind als aan de groep. Het voornaamste hierbij is dat de kinderen veiligheid en geborgenheid geboden wordt..."

Leidster

Leidster

Kijken naar...mogelijkheden & kwaliteiten...

"We kijken ook steeds naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van de kinderen. Alle kinderen hebben kwaliteiten die door ons, volwassenen, maar ook door het samen zijn met andere kinderen worden herkend, ontwikkeld en bevestigd..."

Samen met anderen...leren van elkaar...

"De meerwaarde van kinderdagopvang is in onze ogen dan ook het samen zijn met anderen, het leren van en met elkaar, waarbij tevens het individuele kind gezien wordt..."

Leidster

Wat wij belangrijk vinden

4 Redenen om voor 't Kasteeltje te kiezen...

Wat ouders en kinderen aangeven dat ze dit erg kunnen waarderen

 

1Flexibel & Betrouwbaar

2Huiselijk & Gezellig

3Vaste gezichten op de groep

4Persoonlijk contact